dimarts, 15 d’abril de 2014

History of Granny Squares - L'origen dels Granny Squares

A granny square is a piece of square fabric produced in crochet by working in rounds from the center outward. Granny squares are traditionally handmade. They resemble coarse lace. Although there is no theoretical limit to the maximum size of a granny square, crocheters usually create multiple small squares (called "motifs") and assemble the pieces to make clothing, purses, Afghan blankets, and other household textiles.

**

Els Granny squares o quadrats tradicionals són una peça de ganxet teixida treballant en voltes del centre cap a fora. Aquests quadrats fets a mà s’assemblen a l’encaix. Encara que no hi ha un límit teòric per la mida màxima d'un quadrat, es solen crear diversos quadres petits (anomenats "motius") i s’acoblen les peces per fer la roba, bosses, mantes i altres tèxtils per a la llar.
According to Edie Eckman in The Crochet Answer Book, “The familiar granny square is a special form of square motif. Although there are many variations on the granny square, the traditional one is a double-crocheted square made with a series of chains and double-crocheted blocks--a kind of filet crochet in the round.”

**

Tal com diu Edie Eckman al seu llibre The Crochet Answer Book, "El quadrat tradicional és una forma especial de guarniment. Encara que hi ha moltes variacions en les formes dels quadrats, la tradicional és un quadrat de punts alts fet amb una sèrie blocs de cadenetes i blocs de punts alts. Una mena de ganxet imitant les puntes de coixí teixit en voltes.


FONT/SOURCE: Lanas y ovillos

The Weldon Company of London first produced the humble Granny Square as a printed pattern for using up leftover yarn in 1897, easily predating the Psychedelic  youth of the ‘60s. The pattern has been in print ever since, making it 113 years old, and a true classic. The ‘Granny’ has now been revived, with examples all over the catwalks of today.

Any granny square begins with a small loop of chain stitches. Basic granny squares alternate sets of double stitches and chain stitches. Variant patterns use different stitch types or produce other geometric shapes such as hexagons.

Crochet continued to grow in popularity, well into the 70’s. Ponchos were the Must-Have accessory, and these are once more gracing our high street stores. Granny square apparel is a cyclical fashion that peaked in the 1970s.

**

La Companyia Weldon de Londres el 1897 va produir per primera vegada un patró imprès dels Granny Squares per a que la gent amb menys recursos pogués aprofitar restes de cabdells, posteriorment la joventut psicodèlica dels anys 60 els van fer resurgir. El patró ha imprés des de llavors i ja és un veritable clàssic. El 'Granny' ara s'ha revifat; en veiem exemples fins i tot a les passarel · les d'avui.

Qualsevol quadrat tradicional comença amb un petit llaç de punts de cadeneta i bàsicament s’alternen conjunts de punts alts i cadenetes. Les variacions de patrons combinen diferents tipus de puntades o produeixen altres formes geomètriques com ara hexàgons.

El ganxet va continuar creixent en popularitat, fins ben entrada la dècada dels 70. Els ponxos eren l'accessori imprescindible, i aquests van guarnir les botigues del carrer. La roba feta amb Granny squares és una moda cíclica que va arribar al punt màxim en la dècada dels  70.

Although particular color and pattern schemes for granny squares change with time, this class of motif is a staple among crocheters. Multicolor granny squares are an effective way to use up small amounts of yarn left over from other projects and basic granny square motifs do not require advanced skills to execute.

**

Encara que determinats esquemes de color i patró han canviat amb el temps, aquest tipus de motiu és un element bàsic entre els afeccionats al ganxet. Els Granny squares multicolor són una forma efectiva d'utilitzar petites quantitats de cabdells sobrants d'altres projectes i a la vegada no requereixen habilitats avançades per teixir-los.

Font/Source: 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...