dimecres, 27 de febrer de 2013

St. Cugat enfarinat - Some snow in St. Cugat


Dissabte passat Sant Cugat es va llevar “enfarinat”, la Teresa estava convidada  a la festa de la seva amigueta però encara vaig tenir temps de fer un parell de fotos. Per qui és de país fred, una nevadeta no és cap novetat, però pels qui som de Barcelona, una nevadeta a l’any és noticia...

**

 Last Saturday when it dawned in Sant Cugat it was snowy. Teresa was invited to the birthday party of her friend but I could find the time to take a couple of photographs.For someone born or living in a cold country, having some snow is nothing new, but for those, like me, from Barcelona, having some snow is something to talk about ...
dilluns, 18 de febrer de 2013

3 Liebster Award

No m'ho puc ni creure!... Aquesta setmana passada he rebut TRES VEGADES el LIEBSTER AWARD:


Primer me'l va donar la Jana de Simplement Moments i després, dues vegades, la Núria de Patch & Words, la meva companya de Patch. Moltíssimes gràcies a totes dues per haver pensat en mi i en aquest raconet que fa poc que ha canviat d'adreça!!

Doneu una ullada als dos blogs perquè són dues persones que tenen coses boniques per explicar i ensenyar!!

El premi consisteix en:

- Anomenar i agraïr el premi a la persona que te l'ha concedit.
- Enumerar 11 coses sobre tu per conèixe't millor.
- Respondre a les 11 preguntes que se't formulen.
- Formular 11 preguntes a les blogeres que premies.
- Concedir el premi a 11 blocs que t'agradin, que estiguin començant i que
tinguin menys de 200 seguidores.
- Visitar els blocs que han estat premiats juntament amb el teu.

- Seguir com a mínim al Bloc que t'ha atorgat el premi.
- Informar als blocs del seu premi.


Aquí teniu la resposta a les onze preguntes de la Jana:

1.- ¿Qué materiales son imprescindibles para hacer Scrap? Els meus imprescindibles són les cartulines, els papers estampats d’scrap, cinta de doble cara, troqueladores, rotuladors de gel de colors, segells i washi tape. 
2.- ¿Qué te gusta mas del Scrap? Per mi l’scrap es una font de desconnexió i de creativitat personal.
3.- ¿Qué técnica te gusta mas del Scrap? L’embossing en calent
4.- ¿Cual es tu color preferido? Quan faig scrap no tinc colors preferits; tinc combinacions de colors que m’agraden
5.- ¿Cómo descubriste el Scrap? Una noia va penjar un post sobre l’scrapbooking al forum Socpetit; vaig fer una cerca per internet i se’m va obrir tot un món de possibilitats
6.- Un Blog que te inspire... N’hi ha molts! M’inspiren les fotografies boniques, els tutorials senzills, els post plens de vivències i filosofia
7.- Una manía ... el clean & simple
8.- Lo que menos te gusta... l’scrap d’estil massa “carregat”
9.- ¿Mar o Montaña?  M’encanta el mar però m’envolta gent de muntanya; així que només puc anar-hi un parell de dies a l’estiu L
10.- ¿Cómo o dónde te gusta relajar-te? Darrerament em relaxo llegint llibres de manualitats (les novel·les les tinc “aparcades” des de que tinc nenes), i fent scrap o cosint al vespre, quan les petites dormen i tinc una mica de temps...
11.- Otro hobby...:  la fotografia, la costura i el patchwork
Aquí teniu la resposta a les onze preguntes de la Núria:

1.- Tu color preferido:  No en tinc un de concret; quan era joveneta el blau marí...
2.- Un olor o perfume que te recuerde algo especial:  La olor del bebés; la meva filla petita fa tan bona olor!!
3.- Que te hace relajar: Seure i mirar una bona pel·lícula
4.- Un lugar donde te gustaria perderte: Canadà
5.- Recuerdas un lugar o un viaje que haya significado un antes o un después en tu vida: Quan vaig estar estudiant a Alemanya.
6.- Estación del año preferida: L’estiu
7.- Un sueño que te gustaria realizar: Tornar als EUA i Canadà
8.-  Un libro que te haya gustado: Una conxorxa d'enzes de John Kennedy Toole
9.- Casi todos tenemos una canción, cual es la tuya: Every breath you take de The police
10.- Aquella pelicula que nunca olvidaras: “Adivinia quién viene a cenar esta noche”
11.- Que cosa nunca faltaria en tu bolso: l’agenda

Aquí teniu onze coses sobre mi:


1.- La foto del perfil té uns quants anys i se’m veu més joveneta... jejeje
2.- Quan era petita volia ser veterinària i ara treballo en un lloc que hi té a veure
3.- Odio les matrius matemàtiques; un trauma d’institut i de carrera.
4.- Parlo quatre llengües comptant el català i el castellà

5.- La xocolata negra és una debilitat ;-)

6.- Tinc marit i dues filles... i són el més important per mi!

7.- M’encanta l’estiu ! Prefereixo més passar calor que fred.

8.- L’arrós de verdures de la meva iaia és el meu plat preferit

9.- Casa meva és el desordre; quan les meves filles em deixin ho solucionaré!

10.- M’agradaria tenir més temps per poder fer més projectes i coses que m’agraden.

11.- He de confessar que en tota la meva vida escrapera només he fet dos LO; sóc de Mini Albums, no hi puc fer més...


Aquí teniu la llista d'onze blogs premiats (alguns han estat un descobriment recent)!!


.- La Georgina de Sants Paperets. Muacs!!
.- L'Apanona que fa unes ilustracions moníssimes!!
.- Confettis de colors que també és ilustradora


.- La cristina de Fem Manuals que fa uns cursets de manualitats per nens i adults xulíssims!!
.- Aquest grup de ganxetes (jo també havia estat ganxeta) que han fet unes guerrilles genials !
.- La Núria de la Capseta de música que cús unes coses moníssimes!!
.- La Maica de Berta i Polete que per mi ha estat una inspiració...
.- La Sònia de Cosir Joguines que és la companya de costura i sempre té magnífiques idees!! Muacs!
.- La Bet de Fent i desfent... aprèn l'aprenent! que ens ensenya el món amb els ulls de la Gina!
.- La Laura de pq no tot és blanc o negre... no ens oblidem dels colors...; m'encanten les cosestes d'scrap que fa i les seves fotografies!!
.- I Peanuts & nuts perquè cús com els àngels!!
Onze preguntes per les premiades:
1.- Quines aficions tens?
2.- Quins són els teus materials imprescindibles per les teves aficions?
3.- Quines tècniques t’agraden més?
4.- Quin blog t’inspira?
5.- Una mania:
6.- El que menys t’agrada... :
7.- Quin somni t’agradaria acomplir?
8.- Un llibre:
9.- Una pel·lícula:
10.- Una cançó:
11.- Com o a on t’agrada relaxar-te?
**
I could not even believe it! ... Last week I received for THREE TIMES the LIEBSTER AWARD:
First of all, Jana of Simplement Moments gave it to me and then Núria of Patch & Words; my fellow at patchwork lessons gave it twice. Many thanks to both of you for having thought of me and my "little corner" that recently has moved!

Take a look at their blogs because they both have nice things to tell and show!
The prize consists of:

- Mention and thank the person that gave you award.
- List 11 things about yourself to know about you a bit more.
- Answer the 11 questions you've been asked.
- Ask 11 questions to the blogs that you award.
- Grant an award to 11 blogs that you like, and that are recently blogging and
have less than 200 followers.
- Visit the blogs that have been awarded together with yours.
- At least follow the Blog that has given you the award.
- Inform to the blogs you award.
Here are the answers to the eleven questions from Jana:

1. - What materials are necessary to Scrap? My essential are cardstock, scrap papers, double-sided tape, stampers, colored gel pens, stamps and washi tape.
2. - What do you like best about Scrap? For me scraping is a source of personal creativity and disconnection.
3. - Which scrap technique do you like best? Embossing
4. - What is your favorite color? When I scrap I have no favorite colors, I have color combinations that I like
5. - How did you discover Scrapbooking? A girl posted about it on the forum Socpetit, I did a search on the internet and it opened up a world of possibilities
6. - A blog that inspires you ... There are so many! I am inspired by beautiful photographs, simple tutorials, and posts about personal experiences and Philosophy
7. - An obsession... clean & simple style
8. - What you dislike ... schavy style
9. - Sea or Mountain? I love the sea but everybody around me loves mountain, so I can only go to the beach for a couple of days in summer
10. - How or where you like to relax? Lately I relax reading craft books, sewing or scraping in the evening... if my little girls let me to do so...
11. - ... Another hobby: photography, sewing and patchwork
Here are the answers to the eleven questions of Núria:

1. - Your favorite color: I have no particular color, when I was young my favorite was navy ...
2. - A scent or perfume that has something special: The smell of babies, my youngest girls smells so good!
3. - What makes you relax: Sitting and watching a good movie
4. - A place where you would like to get lost: Canada
5. - Remember a place or a trip of significance for you; somewhere with one before or after in your life: When I was studying in Germany.
6. - Favorite season: Summer
7. - A dream that you would like to fullfil: Return to visit U.S. and Canada
8. - A book you have enjoyed: A Confederacy of Dunces by
9. - Your song: Every Breath You Take by The Police
10. - A film you will never forget: "Guess Who's Coming to Dinner"
11. - A thing never missing in you bag: a Diary
Here are eleven things about me:

1. - The profile photo is several years old and I look much more younger ... lol
2. - When I was little I wanted to be a veterinarian and now I work in a place dealing with them
3. - I hate Matrices (maths); a trauma at High School and at University
4. - I speak four languages ​​including Catalan and Spanish
5. - Black chocolate is a weakness;-)
6. - I have two daughters and husband ... and they are the most important to me!
7. - I love summer! I'd rather stay cool than get cold.
8. - The vegetable rice of my grandmother is my favorite dish
9. - My house is a mess, when I my daughters let me the time I will fix it!
10. - I wish I had more time to do more projects and things I like.
11. - I must confess that since I'm scrappimg I've only done two LO, I much prefer Mini Albums...

Here's the list of the eleven awarded blogs (some have been a recent discovery)!
http://confettisdecolors.blogspot.com.es/
http://manualscanigo.blogspot.com.es/
http://lesganxetesdelportia.blogspot.com.es/
http://capsetademusica.blogspot.com.es/
http://bertaipolete.blogspot.com/
http://cosirjoguines.blogspot.com.es/
http://fentidesfentaprenlaprenent.blogspot.com.es/
http://elscolorsoblidats.blogspot.com.es/
http://peanutsandnuts.blogspot.com.es/

Eleven Questions for the awarded blogs:
1. - Which are your hobbies?
2. - Which are the essential materials for your hobbies?
3. - Which techniques do you like more?
4. - Which blog inspires you?
5. - An obsession:
6. - What do you like least ... :
7. - Which dream would you like to fulfill?
8. - A book:
9. - A movie:
10. - A song:
11. - How or where do you prefer to relax?

divendres, 15 de febrer de 2013

BCN a la meva... - BCN my way...

Fa un mes, vaig fer un curs de fotografia HDR a Barcelona amb Planeta Insólito (Ja escriuré un post parlant de la meva experiència amb aquesta tècnica) . Com que havia vist fotos fetes amb aquesta tècnica i m'havien cridat l'atenció, vaig aprofitar una oferta per fer aquest curs de 4 hores. Vam fer un recorregut pel Pla de Palau, el Born i el Parc de la Ciutadella i vaig aprofitar per fer unes quantes fotos amb el mòbil i penjar-les a Instagram.

A més, fa quinze dies vam anar a Barcelona amb les nenes perquè a la Teresa li encanta anar en tren. Vam anar amb els ferrocarrils i vam fer una petita volta pel centre de Barcelona; llocs que jo havia visitat sovint quan vivia a Barcelona i vaig tornar a fer unes quantes fotos més.


Aquí teniu Barcelona a la meva...


***


A month ago, I took a photography HDR course in Barcelona by Planeta Insólito (I'll write a post talking about my experience with this photo technique). I'd seen some photos taken with this technique and it draw my attention, so I took over an offer to do this 4 hours course. We did a tour by Pla de Palau, Born and Parc de la Ciutadella and I took the opportunity to make a few pictures with the phone and hang them on Instagram.
In addition, two weeks ago we went to Barcelona with the girls because Teresa loves going by train. We took the railroad to Barcelona and did a small tour at the city center; places I visited very often when I lived in Barcelona and also took the opportunity to take a few more photos.

Here is Barcelona my way ...

Pla de Palau
Aquari de l'Estany del Parc de la Ciutadella
Aquarium behind the waterfall at Parc de la Ciutadella

Estany al Parc de la Ciutadella
Lake at Parc de la Ciutadella 
Restaurant Ikibana


Carrer Petritxol
Petrixtol street

Galeries Maldà

Maldà shopping mall
Plaça Catalunya
Plaça Catalunya


dimecres, 13 de febrer de 2013

Fet i Regalat - Gifts and mades

Ja fa dies que les meves companyes de feina em van sorprendre amb tres super regalets hand-made.

El super porta-pijames per la petita Anna que quan el va veure el va abraçar i li va mossegar el nas (és una petita obsessió que té darrerament això de mossegar el nas a tot i tothom que se li posa per davant).

I els 2 super penjolls per la mama i la Teresa perquè anem "iguals". Us puc assegurar que a la Teresa això d'anar "igual" que la mama li encanta ! Només he pogut fer la foto del meu, perquè la Teresa no se'l treu per res!

**

A couple of weeks ago, my colleagues at work surprised me with three super hand-made goodies.

The super carrier for pajamas for my little girl Anna that she hugged and bit the nose (it's a small obsession lately; she has to bite everybody's nose).

And the 2 super necklaces for mom and Teresa because we have to wear "equal." I can assure you that Teresa is really motivated for wearing "equal" things that mom wears, she loves it! I only could manage to take a picture of mine, because Teresa doesn't take off it!


Finalment, aprofito l'avinentesa per ensenyar-vos la meva primera bossa hand-made de patchwork. N'estic super orgullosa i la porto a tot arreu, és un sac on hi cap ABSOLUTAMENT TOT!!

***

Finally, I take the opportunity to show you my first hand-made patchwork bag. I'm so proud of it that I carry it everywhere, is a huge sack where EVERYTHING CAN BE IN!Últimament estic augmentant la meva producció "costuril"; properament hi haurà més noticies !

***

Lately I'm increasing my sewing "production", so I hope to give some more news very soon!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...